На 02.09.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 54990 - Враца с групов ръководител лейтенант Тихомир Иванов унищожи 2 бр. 120-мм буракси, открити в частен дом в с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл, Враца.

 

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени