Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов ще вземе участие в Деня за високопоставени гости на учението „Saber Guardian 13”, който ще се проведе на 24.04.2013 г. в гр. Сибиу, Румъния. Учението се провежда в периода 15 до 25 април в Центъра за подготовка на Сухопътните войски на Румъния-Чинку, с участието на военнослужещи от Армения, Азърбайджан, България, Грузия, Молдова, Полша, Румъния ,Сърбия, Украйна и САЩ. От Българската армия участници в него са подполковник Владимир Владимиров от ЩО, майор Сашко Хайтов, майор Тодор Бахчевански, капитан Николай Никифоров, старши лейтенант Георги Василев и лейтенант Красимир Дамянов от Сухопътните войски, и сержант Илияна Бегликчиева от Съвместното командване на силите.

„SABER GUARDIAN 13” е ново командно-щабно компютърно подпомагано учение на страните от Черноморския регион и спомага за развитието на  регионалното сътрудничество между страните участнички.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени