На 28 август 2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия   oт военно формирование 54060 - Шумен  с ръководител майор Димитър Павлов унищожи 2 броя артилерийски снаряди, открити в землището на гр. Попово.

На следващия ден,  29.08.,  формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия   oт военно формирование 44200 – Стара Загора  с ръководител капитан Йордан Йорданов унищожи 2 броя артилерийски снаряди, открити при извършване на изкопни дейности в частен двор в с. Богомилово, община Стара Загора.

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени