Към  01.07.2012г. от военните формирования на 5 механизирана бригада се очаква да останат без длъжности към 1044 военнослужещи – 115 офицери, 73 офицерски кандидати и сержанти и 856 войници.

На 15.05.2012 г. се проведе среща на министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на Сухопътните войски с военнослужещите и цивилните служители от 5 механизирана бригада, гарнизон Плевен.

На срещата бе разяснено, че в Сухопътните войски е създадена организация за военнослужещите от гарнизоните Плевен, Враца, Шумен, които желаят да продължат военната си служба в други гарнизони на Сухопътните войски, ще могат да направят това, като подават рапорт за някои от вакантните 1800 длъжности в гарнизоните Карлово, Казанлък, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Рапортите на военнослужещите ще се разглеждат от комисия в командването на Сухопътните войски, отдадена със заповед на министъра на отбраната и онези военнослужещи, които отговарят на изискванията на длъжността за която кандидатстват, ще бъдат предлагани за назначаване по правомощия, считано от 01.07.2012 г.

С това ще се даде възможност на всички воннослужещи не само от състава на 5 механизирана бригада и гарнизоните Плевен, Враца и Шумен, но и за онези останали без длъжности от гарнизоните Белене, Пловдив и Асеновград, които към момента не са предвидени за назначаване, считано от 01.07.2012г. да бъдат назначени на длъжности, без да бъдат вземане в разпореждане на министъра на отбраната Щат А-916.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени