Съгласно плана за съвместната българо-американска подготовка, основен приоритет е подготовката на първата батальонна бойна група и повишаването на нивото на оперативна съвместимост между формированията от Сухопътните войски и формированията от американската армия. В тази връзка подразделение от военно формирование 34750 – Карлово ще вземе участие в периода от 16.02. до 26.03.2012 г.  в съвместно  българо-американско обучение, което ще се проведе в тренировъчните центрове на Силите на САЩ в Хохенфелс и Графенвьор. Ръководител на подразделението е подполковник Цветан Кочанков. 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени