На 12.08.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия  от военно формирование 28610 - София от Сухопътните войски с ръководител капитан Петър Трайков извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. мина от минохвъргачка, открит при изкопни работи в местността “Бърдото” в землището на гр. Брезник, област Перник.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени