На 25.09.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия № 9 от военно формирование 54060 - Шумен с ръководител капитан Ангел Иванов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит при изкопни работи на ул. “Ришки проход” в гр. Смядово, област Шумен.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени