На 25.07.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52740 - Хасково с ръководител старши лейтенант Здравко Ангелов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. противопехотна мина, открита в местността “Джамбаз” в землището на с. Черничево, община Крумовград.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени