На 21.07.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от състава на военно формирование 28610 - София с ръководител капитан Петър Трайков извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. противотанкова мина, открита в землището на с. Коняво, община Кюстендил.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени