На 17.03.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 44220 – Пловдив от Сухопътните войски с ръководител капитан Радостин Тенев унищожи 1 бр. противотанкова мина, открита до четвъртокласен път PAZ – 1043 в местността “Кичук баир” край с. Бяга, област Пазарджик.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени