Превоз на личния състав на военни формирования от Сухопътните войски до месторабота и обратно
НомерLF-2017-013
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 21.11.2017 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП02953-2017-0004
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев, тел. 02 9223408
Документация
ИЗТЕГЛИ19.10.2017 г. 18:47Решение
ИЗТЕГЛИ19.10.2017 г. 18:47Обявление
ИЗТЕГЛИ19.10.2017 г. 18:51Документация
ИЗТЕГЛИ19.10.2017 г. 18:51ИД С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ19.10.2017 г. 18:51С_В_01.0977.11
ИЗТЕГЛИ19.10.2017 г. 18:51ЕЕДОП _ приложение № 3
ИЗТЕГЛИ19.10.2017 г. 18:51Приложения
ИЗТЕГЛИ21.11.2017 г. 11:54Съобщение за отваряне на офертите
ИЗТЕГЛИ04.12.2017 г. 15:18Протокол №1 по чл. 54, ал. 2 - 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ11.12.2017 г. 10:59Съобщение за отваряне на ценови предложения
ИЗТЕГЛИ12.12.2017 г. 16:25Протокол №2 по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ14.12.2017 г. 14:46Протокол №3 по чл.57, ал.3 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ19.12.2017 г. 12:23Протокол №4 по чл. 58, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ20.12.2017 г. 08:56Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ20.12.2017 г. 10:07Решение относно избор на изпълнител
ИЗТЕГЛИ21.12.2017 г. 10:47Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ29.01.2018 г. 12:37Договор за обществена поръчка по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ29.01.2018 г. 12:44Договор за обществена поръчка по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ29.01.2018 г. 12:44Договор за обществена поръчка по трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ29.01.2018 г. 12:44Договор за обществена поръчка по четвърта обособена позиция
ИЗТЕГЛИ29.01.2018 г. 12:44Договор за обществена поръчка по пета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ29.01.2018 г. 16:14Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ23.10.2018 г. 15:09Обявление за приклюяване на договор по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ24.01.2019 г. 15:02Обявление за приключване на договор по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ06.02.2019 г. 11:07Обявление за приключване на договор по трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ06.02.2019 г. 11:09Обявление за приключване на договор по четвърта обособена позиция
ИЗТЕГЛИ06.02.2019 г. 11:10Обявление за приключване на договор по пета обособена позиция
Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени