На 12.02.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 44220 - Пловдив с групов ръководител капитан Радостин Тенев унищожи 1 (един) брой 82 мм мина открита в местността „Третата дупка” в землището на с. Ветрен дол, община Септември, обл. Пазарджик.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени