На 21.02.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване  на последствия от бедствия от състава на на военно формирование 22220 – Сливен с ръководител ст. лейтенант Михаил Попов унищожи 1 бр. мина за минохвъргачка и 1 бр. ръчна граната, открит в местността на Дебелата кория край до гр. Сливен.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени