На 18.02.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване  на последствия от бедствия от състава на на военно формирование 34750 – Карлово с ръководител майор Христо Дъбов унищожи 1 бр. артилерийски боеприпас, открит в местността на Стражата близост до гр. Калофер.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени