На 23.06. и 24.06.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52740 – Хасково от Сухопътните войски с ръководител старши лейтенант Здравко Ангелов извърши разузнаване и унищожаване на 624 бр. стрелкови боеприпаса, открити в землището на с. Сива река, община Свиленград.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени