На 15.05.2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 44200 – Стара Загора с групов ръководител капитан Йордан Йорданов унищожи 1 (един) брой 100 мм осколочно – фугасен снаряд с взривател, открит до моста на реката в гр. Мъглиж.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени