На 25 март 2013 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52590 – Ямбол, с ръководител капитан Димитър Дренски унищожи 1 бр. противотанкова граната, открита в стар лозов масив в землището на с. Лозенец, община Стралджа.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени