На 25.08.2012 г. модулно формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от състава на военно формирование 44200 - Стара Загора с ръководител капитан Йордан Йорданов унищожи два броя осколочно - фугасни артилерийски снаряда, открити на 24.08.2012 г. при гасене на възникнал пожар в селскостопанска постройка на бившето ТКЗС в гр. Казанлък.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени