На 05.02.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на военно формирование 54990 - Враца с групов ръководител капитан Калоян Методиев унищожи 1 бр. ръчна отбранителна граната „Ф - 1”, открита в района на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени