На 03.02.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52590 – Ямбол от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Дренски извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. противотанкова граната, открита в близост до хижа “Люляк” в землището на гр. Стралджа, област Ямбол.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени