На 05.05.2015 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 52590 - Ямбол от Сухопътните войски с ръководител капитан Димитър Дренски извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. артилерийски снаряд, открит в землището на с. Недялско, община Стралджа.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени