Във връзка с публикации и репортажи в електронни медии, визиращи унищожаване на военно имущество в района на военното поделение в гр. Враца, Ви уведомяваме, че по сигналите е направена експресна проверка от структурите на Военна полиция. Установено е, че се унищожава негодно за употреба  и бракувано имущество (шуби, ръкавици, шапки, одеяла). Годното за употреба вещево имущество се предава в центровете за  съхранение и се предоставя на нуждаещи се социални институции.

От началото на годината до сега Министерството на отбраната е предоставило вещево и продоволствено имущество на общини, социални институции и детски градини в страната на стойност  635 469 лв.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени