В изпълнение  на Националнен  план  за сертифициране на декларираните формирования от Въоръжените сили на Република България и План за подготовка на командирите, щабовете и формированията от 61 мбр за 2012г. от  05 до 07.06.2012г. на ГУЦ „Тюлбето” ще се проведе учението „Съюзен щит -2012г. ”  с военно формирование  22180 – Казанлък.

          Учението е организирано от Командването на Сухопътни войски и е финален етап на 3 годишния цикъл за подготовката и потвърждаване на оперативната съвместимост и бойната готовност на военно формирование  22180 – Казанлък през 2012г., като декларирано подразделение за силите на НАТО с по-ниска степен на готовност. То ще послужи за оценяване на способностите на щаба и подразделенията на военното формирование да планира участието в операция на многонационални съвместни оперативни сили по член 5 на Вашингтонския договор и да управлява формированията  си в хода на операцията.

         

         Офицер планиращ учението е командирът на Съхопътните войски генерал-майор Стефан Василев, а провеждащ учението е командирът на 61 мбр бригаден генерал Красимир Кънев. Действията на военнослужещите по време на учението ще бъдат оценявани от комисия с председател полковник Николай Караиванов –началник на отдел ”Бойна подготовка на войските” в командването на Сухопътни войски.

          Учението ще се проведе под мониторинга на представители на Обединения щаб на НАТО в Мадрид.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени