Военнослужещите от Сухопътни войски ще се включат активно в  инициативата на BTV «Да изчистим България за един ден».

В гарнизон Смолян областната управа на област Смолян  е поискала съдействие от военно формирование 28330 – Смолян за почистване на екопътеки.  В тази връзка 96 военнослужещи ще участват в почистването в района на с. Смилян, с. Влахово, с. Търън, с. Арда и с. Могилица за времето от 08.00 ч. до 16.00 ч. на 12.05. 2012 г.

Съдействие и искане за включване в инициативата на BTV - “Да изчистим България за един ден” е поискано и от община Асеновград от военно формирование 24490 – Асеновград. В изпълнение на това 120 военнослужещи  ще се включат от 09.00 до 16.00 часа на 12.05.2012г. в почистването на шест замърсени района, намиращи се на територията на община Асеновград.

По молба на местната административна власт в инициативата ще се вкилючат и военни формирования 24150 – Стара Загора, 52590  и 54100 – Ямбол.  На 12.05.2012 г. от 09 до 13.00 часа те ще участват в почистването както следва: 20 военнослужещи от в.ф. 24150 – Стара Загора ще чистят част от парк „Аязмото” /от западната ограда на в.ф. 24150 до източната ограда на Старозагорската митрополия/; 68 военнослужещи от в.ф. 52590 – Ямбол ще чистят пътя за с. Кабиле, с. Веселиново и пътя към с. Пчела; 30 военнослужещи от в.ф. 54100 – Ямбол ще се включат в почистването на ж.к.„Христо Ботев”.

В останалите населени места, в които има дислоцирани формирования на Сухопътните войски не е искано съдействие от местните представители на държавната и общинска власт за включване в инициативата на BTV. Въпреки това по своя инициатива те  ще се включат в нея.

Военнослужещите от военно формирование 28610 – Горна Баня и военно формирование 42 600-Мусачево от 14.30ч. до 16.00ч. на 11.05.2012г. ще почистят районите около контролно-пропускателните си пунктове, външните огради и прилежащата им територия. 

Военнослужещите от военно формирование 34750 на 12.05.2012г. от 09.00  до 13.30 часа ще се включат в почистването в градовете Карлово, Казанлък,  Калофер и Клисура.  Райони което ще се почистват са както следва:

1. В гр.Карлово - „Апостоловата гора” и дерето западно от военните блокове – участват 180 военнослужещи.

2. В гр. Калофер - дом за деца лишени от родителски грижи и перилата на три от мостовете на река Тунджа – участват 35 военнослужещи.

3. В гр.Клисура - историческия музей  – участват 10 военнослужещи.

4. За гр.Казанлък: - парк „Тюлбето” и източния бряг на Стара река в землището на с.Енина - участват 140 военнослужещи.

В акицията по почистването ще бъдат използвани 1 бр.  бордови товарен автомобил, 1бр самосвал, 1бр. челен товарач Каматцу, 2 бр.  автомобили.

В гарнизон Сливен 185 военнослужещи и цивилни служители от формированието ще се включат от 09.30 ч. на 12.05.2012г. в почистването на нерегламентираните сметища във вилните зони на град Сливен. Военнослужещите със съдействието на Регионално управление на горите ще извършат залесяване на почистените терени със 150 броя фиданки – кестен, липа, полски ясен, кедър, кипарис и др. 

В гарнизон Шумен военнослужещите от военни  формирования  34200 – Шумен, 54060 и 42910 се включиха в инициативата на 21.04.2012г. и съгласно разпределение организирано от Община Шумен почистиха в двете посоки изхода от град Шумен до разклона „5-ти километър”. В мероприятието участваха както следва: от военно формирование 34200 - 80 военнослужещи, от военно формирование 54060 - 75 военнослужещи и от военно формирование 42910 - 45 военнослужещи. На 27.04.2012г. във връзка с инициативата и  Деня на храбростта и Празник на Българската армия – 6 май, във военно формирование 34200 се проведе акция по почистване външните огради на района на формированието и прилежащите им тротоари.

През утрешния ден във всички военни формирования на Сухопътните войски е организирано почистване на прилежащи площи, външните огради и прилежащите им тротоари.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени