На 22.07.2013 г. в Център за подготовка на специалисти (ЦПС) – Сливен се състоя изпращане за предстояща подготовка на взвод от състава на ЦПС, който ще е част от рота от 61-ва механизирана бригада – Карлово. Те, заедно с представители от други формирования от Сухопътните войски, ще участват в съвместно ротационно учение „Подготовка на мисии”, което ще се проведе в Центъра за съвместна подготовка на Силите на САЩ в Хохенфелс, Федерална Република Германия. В рамките на един месец пред българските военнослужещи стоят задачи, свързани с провеждането на тактико-строеви занятия с маневрените формирования за усвояване на тактиките, техниките и процедурите за установяване на сигурността в определен район и подготовка за съвместно тактическо учение „Подготовка за мисии” и участие в съвместно тактическо учение на тема „Провеждане на стабилизираща операция в зоната на отговорност”.

Военнослужещите от гарнизон Сливен преминаха двуседмична предварителна подготовка в ЦПС.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени