На 28 и 29.06.2012 г., комисия от командването на Сухопътните войски с председател полковник Петко Маринов, проведе сертифициране на HUMINT група за участие в Силите за отговор на NATO ( NRF- 2013). Сертифицирането се проведе под формата на тактико - специално учение в района на военно формирование 24620 – Свобода и гр. Чирпан. Поставените цели и задачи бяха изпълнени качествено и в срок.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени