Утре, 22.03.2012 г. във военно формирование 46690 – Пловдив ще се проведе съвещание по въпросите на планирането и разходването на материални и финансови средства през 2012 г.

Съвещанието ще се проведе под ръководството на командира на Сухопътни войски генерал-майор Стефан Василев и в него ще вземат участие  заместник-командирът на Сухопътни войски бригаден генерал Нейко Ненов, офицери от командването на Сухопътните войски и командирите на военни формирования.

По време на съвещанието ще бъдат обсъдени въпроси  за оптимизиране на разходите на наличните финансови средства с цел постигане на максимална ефективност при изпълнение на задачите в условията на ограничени финансови и материални средства.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени