От 23.10 до 25.10.2012 г.  в гр. Стара Загора ще се проведе учение „Самарско знаме 2012”. Учението ще се проведе в пункта за постоянна дислокация на военно формирование 48430 – Стара Загора и ГУЦ „Люляк”.

В учението участва военно формирование  от състава на 2 мбр на декларираните формирования за силите на НАТО и ЕС. Командир на формированието е подполковник Тихомир ДИМЧЕВ. Целта на учението е провеждане на национална сертификация на декларираното формирование в съответствие с изискванията на методиката за проверка и оценка боеготовността на формированията от Сухопътните войски на НАТО (CREVAL).

Участие ще вземат около 900 военнослужещи от различни формирования на Сухопътните войски.

Сертификацията ще се проведе от комисия от Командването на Сухопътните войски с председател полковник Светослав Теодосиев ХАЛВАДЖИЕВ – началник на сектор „Подготовка и сертифициране на декларирани формирования” в отдел ''Бойна подготовка на войските'' в Командването на Сухопътните войски.

Учението „Самарско знаме 2012” е завършек на подготовката на формированието  на основата на 38 механизиран батальон от 2 мбр за покриване на способности по цели на силите.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени