В изпълнение на плана за провеждане на занятия с ученици от училищата в град Белене, участници в клуб „Приятели на армията” към военно формирование 28880 – Белене през учебната 2013/2014 г., мероприятието проведено през месец януари беше насочено към запознаване с въоръжението в Българската армия и по-конкретно с характеристиките и устройството на автомат „Калашников” и пистолет „Макаров”. Учениците от клуба имаха възможност да разглобят и сглобят горепосоченото въоръжение, следвайки напътствията и обясненията на военнослужещите.

Темата на занятието през месец февруари беше насочена към запознаване на учениците с военните празници и ритуали в Българската армия. Децата от клуба взеха участие в ритуал за поднасяне на венци по случай отбелязването на 141 години от гибелта на Васил Левски, който се състоя на паметната плоча на Апостола на свободата в Основно училище „Васил Левски” в град Белене, организиран съвместно с ръководството на училището.

През месец март учениците се запознаха с екипировката и техниката при неутрализиране на импровизирани взривни устройства. В хода на занятието военнослужещи от формированието показаха и разясниха на децата начина за действие на специализираното оборудване за неутрализиране на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства /ИВУ/ и разгледаха защитното облекло на сапьора.

През месец април беше проведено практическо занятие за запознаване със средствата за защита на дихателните пътища и кожата.

По повод Международния ден на детето на 31 май военно формирование 28880 отвори врати за децата и жителите на град Белене и гарнизона. Формированието беше посетено от много ученици и деца на военнослужещи, сред които и учениците от клуб „Приятели на армията”, които разгледаха учебните центрове и с интерес слушаха разясненията на военнослужещите.

Последното мероприятие на клуба се проведе през месец юни на полигона на военно формирование 28880, където участниците се запознаха с устройството и функционалните характеристики на автомат „Калашников”, и съгласно напътствията и указанията на военнослужещи упражниха стрелба с халосни патрони.

Всички занятия на клуба бяха отлично организирани, съгласно мерките за безопасност и съобразени със ЗЗКИ.

Участниците в клуба с голям ентусиазъм и интерес посещаваха всяко мероприятие и с желание се включваха в практическите занятия.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени