На 14 и 15 декември 2012 г., във ВПД «Рибарица», по инициатива на Командването на Сухопътните войски се проведе конференция на тема «Изпълнение от Сухопътните войски на задачите по трите мисии на Българската армия».

В конференцията взеха участие офицери от Командването на Сухопътните войски и командирите на основните военни формирования.

В уводните си думи командирът на Сухопътните войски  генерал-майор Нейко Ненов изказа благодарност на командира на в.ф. 28880 – Белене полковник Иван Стоянов за навременната и отлично свършена работа по отстраняване на повредите във ВПД Рибарица, за да може почивният дом да отвори врати отново и да посреща военнослужещите  и техните семейства в полите на Тетевенския Балкан.

Фокус на конференцията беше комплектоването и подготовката на сухопътни сили за изпълнение на задачи по трите мисии на Българската армия.

Командирът на Сухопътните войски наблегна на въпросите, касаещи кадровата политика във войските, която е насочена с особено внимание към възпитаване, подготовка  и обучение на млади лидери и развитието на човешките способности. „Това е сложен, но възможен процес, в който участваме всички”, подчерта той. „Важно е всеки командир успешно да идентифицира най-добрите военнослужещи под свое командване и на всеки един от тях – бил той войник, сержант или офицер- да бъде даден шанс да се развива, за да може да достигне тавана на собствените си възможности. И като резултат от успешно проведена кадрова политика,  след всяко следващо обучение, всеки един от тези военнослужещи да бъде поставен на най-доброто за него място, където да развърне максимално наученото.”

Особен акцент в експозето на генерал-майор Ненов бе езиковата подготовка на офицерите и сержантите от декларираните формирования, тъй като добрият английски език на командването на дадено формирование го прави съвместимо с коалиционните ни партньори при  работа в многонационална среда.

По време на конференцията бяха разгледани и въпроси, касаещи организацията на обществените поръчки  и на новите моменти в планирането и провеждането на бойната подготовка на формированията.

От своя страна командирите на военни формирования докладваха пред командването на Сухопътните войски как виждат своята и на подчинените си формирования конкретна роля и участие в  осъществяването на мисията на Сухопътните войски при изпълнение на възложените им задачи по трите мисии на Българската армия.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени