От 20 до 22 август 2012 г. на ГУЦ «Тюлбето» в  гарнизон Казанлък, в 61мбр  под формата на ротно ТСУ, ще се извърши сертификация на 13 охранителна рота  за охрана на вътрешната зона на летище  Кандахар и екипа от съветници от Въоръжените сили на Р.България, определени за участие в състава на Международните сили  за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF).

Командир на ротата е майор Петко Цанев, а помощник - национален командир на контингента, той и национален командир на контингента в Кандахар - подполковник Емил Михайлов.

Готовността на военнослужещите за изпълнение на поставените по време на учението задачи, ще бъде оценявана от комисия от Щаба на отбраната с председател подполовник Живко Костадинов Тодоров – главен експерт в отдел «Подготовка и сертификация» в дирекция «Операции и подготовка»  и членове от Съвместното командване на силите.

Темата на учението е «Действие на ротата при изпълнение на задачи по охрана на вътрешната зона на летище».

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени