На 26 септември 2012 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от  военно формирование 54060 - Шумен  с ръководител майор Димитър Попов унищожи 1 брой артилерийски снаряд, открит в старо корито на р. Камчия, между гр. Смядово и с. Кълново, област Шумен.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени