От днес 20.03.2012 г.,  съгласно годишния план за подготовката  на Сухопътните войски, комисия от командването на Сухопътните войски под ръководството на заместник-командира на Сухопътните войски  бригаден генерал Нейко Ненов ще окаже помощ и контрол във военно формирование 32990 – Пловдив. В продължение на два дни комисията ще провери цялостния войски живот във военното формирование, като ще наблегне на въпросите  на бойната готовност, подготовката, спазването на лимитната дисциплина.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени