И днес, 14 февруари 2012 г., ще  продължи участието на военнослужещи от Сухопътните войски в оказването на помощ на населението в наводнените райони на страната.

Модулна група от военно формирование 48430 – Стара Загора, в състав от 7 военнослужещи и 2 бронетранспортьора, под ръководството на капитан Димитър  Костадинов, са на разположение на кризисния щаб в гр. Свиленград и изпълняват възникващи оперативни задачи.

Друг модул от военно форвмирование 52740 – Хасково, в състав от 10 военнослужещи и два товарни автомобила с висока проходимост, по молба на областния управител на Хасково госпожа Ирена Узунова, са на разположение на кризисния щаб и са в готовност да се включат в разнасянето на хранителни продукти и медикаменти за населението в районите, засегнати от наводнението.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени