Днес, 01.12.2011 г. продължава официалната визита на командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев в командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа в гр. Хайлдеберг.  Германия.

В проведените вчера и продължилите днес разговори между командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев и командващия Сухопътните войски на САЩ в Европа генерал-лейтенант Марк Хъртлинг бяха обсъдени възможностите  за практическо изпълнение на Меморандума за разбирателство за оказване на поддръжка за подготовката между Сухопътните войски на САЩ в Европа и първата батальонна бойна група в нашата армия. В изпълнение на поетите досега ангажименти генерал-майор Стефан Василев и генерал-лейтенант Марк Хъртлинг  се договориха от месец януари 2012 година  българските Сухопътни войски  да изпратят един офицер в отдела за многонационална подготовка на командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа в гр. Хайлдеберг. Там той  в продължение на три месеца ще се запознае с американският опит в организирането, координирането и  провеждането на многонационални учения. Нашите Сухопътни войски ще изпратят и двама офицери или сержанти, които за същият период от време  ще работят като наблюдатели с американски бойни групи.

Друго важно споразумение до което стигнаха през днешният ден  двамата генерали е командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа да окаже помощ в провеждането на сертификационното учение на нашата батальонна бойна група, което ще се проведе през месец декември  2012 година.

Утре визитата на генерал-майор Стефан Василев ще продължи в град Графенвьор, където ще посети Съвместното командване за многонационална подготовка. Тук той ще се запознае със способностите на центъра за подготовка, които са на разположение на българските войски и ще участва в обсъждането на въпроси свързани с подготовката и разговори с военнослужещи. 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени