На 22.04.2016 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от военно формирование 54060 - Шумен от Сухопътните войски с ръководител капитан Ангел Иванов извърши разузнаване и унищожаване на 1 бр. ръчна отбранителна граната, открита при ремонтни дейности на покрив на къща в с. Илийно, община Омуртаг.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени