Превоз на личния състав на военни формирования от Сухопътните войски до месторабота и обратно
НомерLF-2020-004
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 23.07.2020 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2020-0001
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02/9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ15.06.2020 г. 12:43Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ15.06.2020 г. 12:43Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 14:27Обявление за поръчка публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 116-281979
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Спецификация за услуга С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Спецификация за услуга/изменение и допълнение/ С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Документация за участие
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ18.08.2020 г. 11:03Протокол №1 по чл. 54, ал. 1 - ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.09.2020 г. 12:34Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.09.2020 г. 12:36Решение за прекратяване на процедура
ИЗТЕГЛИ11.09.2020 г. 13:21Съобщение
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 11:41Съобщение
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 11:53Покана
ИЗТЕГЛИ03.12.2020 г. 10:40Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ25.01.2021 г. 11:10Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 11:43Протокол № 3 по чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 11:43Протокол № 4 по чл. 57, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 11:43Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 11:43Решение за oпределяне на изпълнител по договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 11:43Решение за oпределяне на изпълнител по договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 11:43Решение за прекратяване на обществена поръчка по Обособена позиция № 5
ИЗТЕГЛИ04.02.2021 г. 13:32Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ04.02.2021 г. 13:32Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ04.02.2021 г. 13:32Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ05.02.2021 г. 11:37Решение относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение за oпределяне на изпълнител по договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ08.02.2021 г. 11:34Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ01.03.2021 г. 11:07Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ25.03.2021 г. 11:59Решение за изменение на влязло в сила решение № 3СВ – 839/02.02.2021 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1
ИЗТЕГЛИ01.04.2021 г. 11:55Договор за услуга по Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ05.04.2021 г. 16:03Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ13.05.2021 г. 12:33Договор за услуга по Обособена позиция № 1
ИЗТЕГЛИ17.05.2021 г. 11:10Обявление за възложена поръчка
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени