Превоз на личния състав на военни формирования от Сухопътните войски до месторабота и обратно
НомерLF-2020-004
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 23.07.2020 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2020-0001
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02/9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ15.06.2020 г. 12:43Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ15.06.2020 г. 12:43Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 14:27Обявление за поръчка публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 116-281979
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Спецификация за услуга С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Спецификация за услуга/изменение и допълнение/ С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Документация за участие
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ17.06.2020 г. 15:02Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ18.08.2020 г. 11:03Протокол №1 по чл. 54, ал. 1 - ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.09.2020 г. 12:34Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.09.2020 г. 12:36Решение за прекратяване на процедура
ИЗТЕГЛИ11.09.2020 г. 13:21Съобщение
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 11:41Съобщение
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 11:53Покана
ИЗТЕГЛИ03.12.2020 г. 10:40Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ25.01.2021 г. 11:10Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени