Превоз на личния състав на военни формирования от Сухопътните войски до месторабота и обратно
НомерLF-2020-004
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 23.07.2020 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2020-0001
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02/9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ15.06.2020 г. 22:43Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ15.06.2020 г. 22:43Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ18.06.2020 г. 00:27Обявление за поръчка публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 116-281979
ИЗТЕГЛИ18.06.2020 г. 01:02Спецификация за услуга С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ18.06.2020 г. 01:02Спецификация за услуга/изменение и допълнение/ С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ18.06.2020 г. 01:02Документация за участие
ИЗТЕГЛИ18.06.2020 г. 01:02Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ18.06.2020 г. 01:02Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ18.08.2020 г. 21:03Протокол №1 по чл. 54, ал. 1 - ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.09.2020 г. 22:34Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.09.2020 г. 22:36Решение за прекратяване на процедура
ИЗТЕГЛИ11.09.2020 г. 23:21Съобщение
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 21:41Съобщение
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 21:53Покана
ИЗТЕГЛИ03.12.2020 г. 20:40Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ25.01.2021 г. 21:10Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 21:43Протокол № 3 по чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 21:43Протокол № 4 по чл. 57, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 21:43Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 21:43Решение за oпределяне на изпълнител по договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 21:43Решение за oпределяне на изпълнител по договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 21:43Решение за прекратяване на обществена поръчка по Обособена позиция № 5
ИЗТЕГЛИ04.02.2021 г. 23:32Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ04.02.2021 г. 23:32Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ04.02.2021 г. 23:32Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ05.02.2021 г. 21:37Решение относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение за oпределяне на изпълнител по договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ08.02.2021 г. 21:34Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ01.03.2021 г. 21:07Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ25.03.2021 г. 20:59Решение за изменение на влязло в сила решение № 3СВ – 839/02.02.2021 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1
ИЗТЕГЛИ01.04.2021 г. 21:55Договор за услуга по Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ06.04.2021 г. 02:03Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ13.05.2021 г. 22:33Договор за услуга по Обособена позиция № 1
ИЗТЕГЛИ17.05.2021 г. 21:10Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ17.03.2022 г. 12:05Допълнително споразумение по ОП2
ИЗТЕГЛИ17.03.2022 г. 12:05Допълнително споразумение по ОП1
ИЗТЕГЛИ24.03.2022 г. 11:32Oбявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение
ИЗТЕГЛИ24.03.2022 г. 11:32Oбявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение
ИЗТЕГЛИ28.06.2022 г. 12:36Допълнително споразумение 2 по ОП2
ИЗТЕГЛИ01.07.2022 г. 15:11Oбявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение 2 по ОП2
ИЗТЕГЛИ06.07.2022 г. 10:41Допълнително споразумение 2 по ОП1
ИЗТЕГЛИ11.07.2022 г. 16:34Oбявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение 2 по ОП1
ИЗТЕГЛИ07.07.2023 г. 15:07Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
ИЗТЕГЛИ07.07.2023 г. 15:07Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени