Превоз на личния състав на военно формирование от Сухопътните войски до месторабота и обратно
НомерLF-2019-004
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 12.03.2019 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2019-0004
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ01.02.2019 г. 10:56Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ01.02.2019 г. 10:58Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ01.02.2019 г. 11:01Документация за участие
ИЗТЕГЛИ01.02.2019 г. 11:03Техническа спецификация С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ01.02.2019 г. 11:03Техническа спецификация ИД С В 01.0977.11
ИЗТЕГЛИ01.02.2019 г. 11:04Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ01.02.2019 г. 11:43Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ18.03.2019 г. 11:44Протокол №1 по чл. 54, ал. 2 - ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ27.03.2019 г. 11:13Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ27.03.2019 г. 11:17Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ10.04.2019 г. 14:10Протокол №3 по чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.04.2019 г. 14:10Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ10.04.2019 г. 14:10Решение за опреляне на изпълнител
ИЗТЕГЛИ31.05.2019 г. 12:22Договор за услуга
ИЗТЕГЛИ03.06.2019 г. 13:04Обявление за възложена поръчка
Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени