Проверка, ремонт (подмяна на дефектирали части), замяна на компоненти и консумативи и калибровка на йонмобилни спектрометри ChemPro 100i
НомерLF-2018-013
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 31.10.2018 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП9082224
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 23409
Документация
ИЗТЕГЛИ23.10.2018 г. 10:28Обява
ИЗТЕГЛИ23.10.2018 г. 10:28Техническа спецификация
ИЗТЕГЛИ23.10.2018 г. 10:28Документация за участие
ИЗТЕГЛИ23.10.2018 г. 10:28Образци на документи
ИЗТЕГЛИ26.10.2018 г. 15:00Разяснение по зададен въпрос
ИЗТЕГЛИ26.10.2018 г. 15:04Техническо предложение - приложение №3 (нов образец на документ)
ИЗТЕГЛИ01.11.2018 г. 11:10Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ08.11.2018 г. 11:48Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ23.11.2018 г. 14:17Договор за услуга
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени