Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /включително щори/
НомерLF-2017-009
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие17:00 часа на 30.08.2017 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП9067391
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел.02/ 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 21:41Обява
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 21:41Документация за участие
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 21:49Техническа спецификация с приложен списък на "Различни видиве дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/"
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 21:49Схеми и размери на различни видове дограми и щори
ИЗТЕГЛИ17.08.2017 г. 23:00Образци на документи
ИЗТЕГЛИ01.09.2017 г. 00:30Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ14.09.2017 г. 22:12Протокол по чл. 97, ал.4
ИЗТЕГЛИ20.09.2017 г. 19:25Съобщение по чл.193 от ЗОП за прекратяване на трета обособена позиция
ИЗТЕГЛИ05.10.2017 г. 01:38Договор по първа обособена позиция
ИЗТЕГЛИ05.10.2017 г. 01:38Договор по втора обособена позиция
ИЗТЕГЛИ05.10.2017 г. 01:38Договор по четвърта обособена позиция
ИЗТЕГЛИ05.10.2017 г. 01:38Договор по пета обособена позиция
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени