ТЪРГОВЕ МИНАЛИ ТЪРГОВЕ МИНАЛИ ТЪРГОВЕ 2016
Търг за отдаване под наем на площи за инсталиране на вендингм автомати във в.ф. 44200 - Стара Загора - ВР 2893
Търг за отдаване под наем на площи за инсталиране на вендинг автомати във в.ф. 22160 - Плевен - ВР 1163
Търг за отдаване под наем на площи за инсталиране на вендинг автомати във в.ф. 28 330 – Смолян - ВР 1589
Повторен търг за отдаване под наем на войскова лавка във в.ф. 28880 - Белене, ВР 1169
Търг за отдаване под наем на войскова лавка във в.ф. 28880-Белене- ВР 1169 - отменен
Търг за отдаване под наем на войскова лавка във в.ф. 34750 - Карлово - ВР 1573
Търг за отдаване под наем на войскова лавка във в. ф. 32990 - Пловдив - ВР1535
Търг за отдаване под наем на войскова лавка във в. ф. 32990 - Пловдив - ВР1536
Търг за отдаване под наем на площи за инсталиране на вендинг автомати във в.ф. 46690 - Пловдив - ВР 1536
Търг за отдаване под наем на площи за инсталиране на вендинг автомати във в.ф. 32290 - Пловдив - ВР 1536
Търг за отдаване под наем на площи за инсталиране на вендинг автомати във в.ф. 32990 - Пловдив - район Централен
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени