На 13 и 14 март се проведе ротно тактико-специално учение „Сливница – 23” с около 40 военнослужещи и 11 единици специална техника от първа рота за ЯХБЗ на 38-ми батальон за ЯХБЗ и Е.
Темата на учението беше “Действие на формированията за ЯХБЗ и Е в зона за отговорност при изпълнение на задачи в интерес на Сухопътния компонент, провеждащ отбранителна операция”.
         В продължение на 2 дни личният състав демонстрира способности по заемане на район за бойно използване, извършване на радиационно и химическо разузнаване, тактическо вземане на проби и доставянето им за лабораторен анализ, радиометричен контрол на проби от почва, вода, снаряжение, обеззаразяване на личен състав, въоръжение, техника, маршрути и участъци от местността.
Тактико-специалното учение „Сливница 23” се провежда с цел затвърждаване и усъвършенстване на способностите на военнослужещите да изпълняват специализирани задачи по осигуряване на ЯХБЗ в отбранителна операция.

  

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени