Вчера, 24.04.2018 г., в Центъра за подготовка на специалисти (ЦПС) – Сливен, се проведоха занятия с ученици от 9 и 10 клас на Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков”. Обучението има за цел да ги запознае със задълженията на гражданите по отбраната на страната.

Занятията се организират и осъществяват по план-график от Военно окръжие-Сливен и Центъра за подготовка на специалисти.

Освен изнесените лекции, интересът на учениците беше ангажиран и с показ на техника и въоръжение, тренажор, посещение в музея на ЦПС и обиколка сред разположената на открито експозиция на бронирана техника.

 

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени