На 30-ти юли 2023 г. формированието за овладяване и предотвратяване на последствията от пожари от 4-ти артилерийски полк Асеновград, от състава на Сухопътните войски, взе участие в гасене на пожар, възникнал в землището на село Искра, община Първомай, област Пловдив.

26 военнослужещи и 4 единици техника участваха в дейностите по овладяване на пожара с цел недопускане разпространението му до домовете на жителите на село Искра. Трудният терен и изключително топлото и горещо време затрудняваха работата на личния състав.

Със съвместните усилия на органите за пожарна безопасност, доброволци и военнослужещите от полка, огънят беше своевременно локализиран. Основната задача, която формированието изпълняваше, беше направата на просеки за ограничаване и недопускане разпространението и достигането на огъня до село Искра.

За изпълнението на задачата военнослужещите бяха разделени на две групи с ръководители старши сержант Здравко Панайотов и старши сержант Боян Янков. Началник на формированието беше майор Димитър Шомов - началник на щаба на 1-ви артилерийски дивизион от полка.

На терена беше и командирът на 4-ти артилерийски полк, който координираше дейността на военнослужещите с органите на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив и доброволните формирования.

Формированието беше активирано за действие от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.


 

 

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени