От 22 май до 2 юни курсанти 3-ти курс от специализации „Електронно разузнаване и електронна война“ и „Разузнаване“ на факултет „Сигурност и отбрана“ на НВУ „Васил Левски“ - град Велико Търново са на войскови стаж в 1-ви разузнавателен батальон - Свобода.

        Стажът започна със среща с командира на батальона подполковник Минчо Минев, който запозна курсантите с историята, мисията, основните задачи и предизвикателствата, стоящи пред батальона.

       По време на стажа курсантите вземат активно участие в ежедневната учебно-бойна дейност, демонстрирайки наученото в НВУ ”В. Левски”  и придобитите командно-организаторски качества.

 

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени