На 28 май 2012 г. на основание молба от кмета на град София към Министерството на отбраната за оказване на съдействие на населението в с. Владая, Община София, група от 8 военнослужещи от състава на военно формирование 44220 – Пловдив с ръководител майор Данаил Стоицев, построиха 60 тонен мост с дължина 10 метра над притока на река Суха Елешница на ул. „Китен”.

С изграждането на съоръжението се осигури достъпа на хората и моторните превозни средства от засегнатия район до центъра на селото.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени