На 03.10.2019 г., формированието за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от Десети механизиран батальон - Враца, от състава на Бригадно командване – Благоевград, с ръководител старши лейтенант Петър Петров, унищожи един брой ръчна граната, открита в покрайнините на село Камено поле, област Враца. Формированието разузна, транспортира и унищожи невзривения боеприпас в рамките на 2 часа.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на Командира на Сухопътните войски генерал- майор Михаил Попов.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени