Днес, 5 април, в 13.15 часа бе активирано формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от 91 инженерен батальон за обща поддръжка - Пловдив, от състава на 55 инженерен полк - Белене.
        Военнослужещите под ръководството на капитан Стоян Мечкаров извършиха разузнаване, транспортиране и унищожаване на ръчна граната, открита в двора на частен имот в с. Сарая, обл. Пазарджик.     
       Боеприпасът бе обезопасен и транспортиран извън населеното място, където бе унищожен при спазване на мерките за безопасност.
        Военнослужещите действаха на основание заповед на Командира на Сухопътните войски.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени