През втората половина на миналия месец при добра организация, се проведе курс по високопланинска подготовка с военнослужещите от военно формирование 28330 – Смолян от състава на 68 бригада специални сили, Преди започването му, военнослужещите бяха запознати с темите, занятията,  мерките за безопасност и местата, където ще се отработват практическите въпроси. Ежедневно бяха преодолявани различни по трудност терени и се изминаваха средно между 12-17 километра.

Курсът включваше основно занятия по Специализирана алпийска подготовка и Военно медицинска подготовка. Бяха отработени учебни въпроси по изграждане на парапети, движение по тях, спускане по способа „рапел”, придвижване в трудни и пресечени терени, използвайки алпийска екипировка и оборудване, осигуряване, самоосигуряване и преодоляване на различни скални форми.

Задачата бе да се окаже помощ на пострадал и да бъде транспортиран до удобно място или път за предаването на пострадалият на медицински екип. Дейността на военнослужещите, допълнително беше усложнена от факта, че пострадалият трябваше да се прехвърли над река по способа „тролей”. Всяко едно отделение трябваше да изгради такъв и да прехвърли носилката с ранения. В края на деня пострадалият бе предаден в ръцете на чакащият медицински екип.

Следващите два дни алпийците извършиха марш и отработваха практическите въпроси в района на „Турлука”. Бе изграден бивак, където военнослужещите прекараха ноща. Бивачните съоръжения се изчерпваха с постелка и спален чувал. Учебните въпроси включваха катерене с горна установка, катерене в свръзка и транспорт на пострадал с импровизирани средства. В края на курса военнослужещите бяха поощрени за желанието и отговорността проявени по време на занятиетията.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени