На 19.06.1918г. е разкрит първия щат за военен химик в Министерството на войната. Във връзка с това със заповед на Министъра на войната № 279/19.06.1918г., датата 19 юни е обявена за празник на военния химик.

На днешния ден военнослужещите от военни формирования 42600 – Мусачево и 22790 – Горна Оряховица, от състава на Сухопътните войски отбелязаха тържествено своя професионален празник.

В словото си пред строените редици командирът на 38 полк за ЯХБЗиЕ -Мусачево подполковник Васко МИХАЙЛОВ отбеляза, че в своята 94 годишна история войските за ядрена, химическа и биологическа защита се утвърдиха като модерни специални войски със значителна роля за защита на населението и армията в мирно и военно време.

От името на командването на Сухопътните войски на тържеството в полка присъства – Началника на сектор за подготовка на подразделенията в Сухопътни войски за ЯХБЗиЕ полковник Анатоли ГРОЗДАНОВ, който  най-сърдечно благодари за неуморния труд, за себеотрицанието и мъжеството, за верността и чувството за отговорност, проявявани всекидневно от воините химици при изпълнението на многобройните трудни и сложни задачи решавани в областта на ядрената, химическа, биологическата защита и екологията.

Бяха прочетени получените поздравителни адреси до командира на полка и до личният състав от министъра на отбраната г-н Аню АНГЕЛОВ, от началника на отбраната генерал Симеон СИМЕОНОВ, от командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан ВАСИЛЕВ и от командирите на военни формирования от състава на Сухопътните войски.

Със своя заповед командирът на военно формирование 42600 награди отличилите се в своята ежедневна работа военнослужещи и цивилни служители.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени